b?rs

Ailant Finance SA lanserer private equity fond

Jostein Viken, administrerende direkt?r Acta Asset Management, har den 1.
november 2010 kj?pt 115.000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 2,75 kroner per
aksje. Viken eier og kontrollerer etter dette 815.326 aksjer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Frostskader Streng   #Kilde Finansn   #Lars Wiig