Finans

Ailant Finance SAInvestoradvarsel

Tilpasser virksomheten til nye

(Hareid, 24. november 2009): Omsetningen i tredje kvartal endte p? 457,2 millioner kroner, ned 10,7 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA ble 35,6 millioner kroner, sammenlignet med 99,3 millioner kroner i tredje kvartal 2008. EBITDA-marginen falt til 7,8 prosent i tredje kvartal, som er 11,6 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal i fjor. Marginen ble negativt p?virket av to pionerkontrakter innen forretningsomr?det Subsea & Deepwater Installation samt av lavere aktivitet innen det st?rste virksomhetsomr?det, Offshore Service Vessels.
Ordrereserven utgjorde omlag 1,3 milliarder kroner pr. 30. september etter en ordreinngang p? 344 millioner kroner i kvartalet. Styret har besluttet ? endre policy for f?ring av ordrereserven. Som en konsekvens av dette er ordrereserven redusert med 320 millioner kroner, tilsvarende verdien av ordre p? ODIM Smart AHTS som ble tildelt av Havyard i juni. ODIM arbeider imidlertid fortsatt aktivt for ? f? denne kontrakten p? plass uten forbehold.

– Vi er ikke forn?yd med prosjektgjennomf?ringen i tredje kvartal, og har iverksatt en forbedret gjennomf?ringsmodell som skal s?rge for bedre kostnadskontroll og l?nnsomhet i store og komplekse prosjekter, sier fungerende konsernsjef Arild Hatl?y i en kommentar.

– Flere segmenter som ODIM opererer i er fortsatt preget av overskuddskapasitet og kostnadskutt, men vi ser n? tegn til markedsbedring. Gjennom h?y kompetanse, god operasjonell fleksibilitet og en solid finansiell posisjon, mener vi ODIM er rustet for vekst n?r markedet for alvor bedrer seg, sier Hatl?y. For ytterligere informasjon:
Arild Hatl?y, konstituert konsernsjef, finansdirekt?r ODIM ASA, +47 909 93 216
?yvind Olsen, direkt?r kommunikasjon, +47 911 85 817 Om ODIM ASA
ODIM ASA er et internasjonalt teknologiselskap som utvikler og selger avanserte og komplette automatiske h?ndteringssystemer til offshore olje- og gassmarkedet, forsvarsmarkedet og kjernekraftmarkedet. ODIM s?ker posisjonen som kundens viktigste partner i deres kritiske operasjoner, og innehar i dag en ledende posisjon innen utvalgte markedsnisjer. ODIM satser i tillegg tungt p? det meget lovende dypvannsmarkedet.

A to już wiesz?  Tide konsernet 4. kvartal 2009 og forel?pig for ?ret 2009

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy