Finans

Akademikerne valgte Storebrand

Storebrand er valgt som Akademikernes nye samarbeidspartner p? forsikringer fra 2015. ? Medlemmene i Akademikerne utgj?r en stor, attraktiv og krevende kundegruppe som vi skal tilby gode forsikringsl?sninger, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.
Akademikerne la f?r sommeren ut sine medlemsavtaler p? bank- og forsikringstjenester p? anbud. Storebrand har n? signert en intensjonsavtale for levering av forsikringstjenester, mens Danske Bank blir medlemmenes nye bankforbindelse.
Medlemsmassen utgj?r totalt 110 000 potensielle kunder, og avtalene trer i kraft 1. januar 2015.
? Dette er en stor og viktig avtale som har v?rt i DNB i veldig mange ?r. Byttet er et tydelig signal til markedet om at konkurransen er knallhard og at Storebrand er ? regne med, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

110 000 medlemmer
Akademikerne er en paraplyorganisasjon som samler 13 ulike arbeidstakerforeninger. Storebrand har s? langt signert intensjonsavtale med Akademikerne om en samlet forsikringsleveranse for 11 av 13 foreninger, som totalt utgj?r 110 000 medlemmer.
I tillegg har Storebrand inng?tt en intensjonsavtale med syv av foreningene om oppsett av Akademikernes Forsikringskontor. Det er liv- og skadeforsikringer som omfattes av avtalen.
? Vi har et velpr?vd og attraktivt betjeningskonsept for ansatte i bedrifter med tjenestepensjon hos oss. Denne tiln?rmingen vil vi ta med oss i kontakten med medlemmene i den enkelte forening, sier Grefstad.
Grefstad legger til at avtalen med de elleve foreningene tilknyttet Akademikerne gj?r at Storebrand mer enn dobler volumet i foreningsmarkedet.
God avtale
Generalsekret?r i Norsk Lektorlag, Otto Kristiansen, har v?rt leder av bank- og forsikringsutvalget i Akademikerne. Han er godt forn?yd med avtalen.
? Forsikringstilbudet flyttes til Storebrand, som har etterkommet alle v?re ?nsker p? en m?te som ingen andre tilbydere var i n?rheten av. S? ? si alle medlemmer vil erfare at de f?r rimeligere forsikringer, sier Kristiansen.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Frank Fiskers   #Kjell Madland   #Scandic Stavanger City   #Scandic Stavanger Congress