b?rs

Aker Solutions tildelt Marulk tie-in til Norne i Midt-Norge 31 august 2010

Aker Solutions tildelt Marulk tie-in til Norne i Midt-Norge 31 august

– Statoil har tildelt Aker Solutions Marulk tie-in til det flytende produksjonsskipet Norne FPSO. Avtalen er estimert til en verdi p? rundt NOK 120 millioner.

“Denne tildelingen faller inn under v?r kjernevirksomheten og strategiske m?lsetting om videre satsing p? avanserte og komplekse modifikasjonsprosjekter, i tilegg til de mindre modifikasjonene inkludert i rammeavtalen som nylig ble tildelt fra Statoil. Den er ogs? en bekreftelse p? v?r sterke posisjon som tjenesteleverand?r innen modifikasjonsl?sninger i Midt-Norge”, sier Stian Vemmestad, direkt?r for vedlikeholds- og modifikasjonsvirksomheten i Aker Solutions.

Aker Solutions jobber for tiden med en rekke prosjekter for ? utnytte kapasiteten p? eksisterende infrastruktur til tilknytning av nye og mindre felt. Marulk tie-in til Norne faller inn i en rekke av tie-in prosjekter knyttet til Norne FPSO.

Marulk-feltet er lokalisert i Norskehavet, ca. 30 kilometer s?rvest for Norne-feltet p? 365 meters vanndybde i PL 122. Det innledende arbeidet vil best? av to br?nner som skal kobles til Norne FPSO, det nordligste produksjonsanlegget p? den norske kontinentalsokkelen.

Omfanget av prosjektet er ? tilrettelegge Norne FPSO for installasjon og oppstart av Marulk-br?nnrammen. Gjennomf?ringsfasen er basert p? forprosjektering (FEED) gjennomf?rt av Aker Solutions. For ? tilrettelegge for tilknytning av Marulk til Norne topside, vil et nytt oljetransportr?r bli koblet til produksjons- og testmanifoldet.

Marulk tie-in til Norne er et tillegg til en gjeldende modifikasjonsavtale Aker Solutions har med Statoil for Norne. Arbeidet vil starte umiddelbart og prosjektet skal v?re fullf?rt i mars 2012.

Prosjektet vil bli ledet fra Aker Solutions sitt regionale kontor i Trondheim.

Kontraktspartene er Aker Solutions’ datterselskap Aker Offshore Partner AS og Statoil Petroleum AS.

Statoil ASA, som operat?r for PL 128 gjennomf?rer topside-modifikasjonsarbeidet p? Norne som en del av avtalen mellom PL 128 og PL 122. Eni Norge er operat?r for PL 122.

SLUTT

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Mariken Holter, VP Communications, Aker Solutions. Tel: +47 67 52 74 35, Mob:
+47 917 87 358

Investor relations:
Lasse Torkildsen, Senior Vice President IR, Aker Solutions ASA, Tel: +47
67 51 30 39, Mob: +47 911 37 194

Innkj?p:
For mer informasjon om innkj?p og potensielle underleverand?rer til dette prosjektet, vennligst kontakt BA Global Sourcing Champion.

Karriere:
www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper (?Aker Solutions?), en ledende global leverand?r av ingeni?rtjenester og fabrikasjon, teknologiprodukter og totall?sninger. Virksomheten i Aker Solutions omfatter en rekke bransjer, inkludert olje- og gassproduksjon, raffinering, kjemiindustri, gruveindustri, metallforedling og kraft. Virksomhetene i konsernet benytter Aker Solutions som et felles varemerke.

Aker Solutions har en samlet ?rsomsetning p? omlag 54 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 22 000 ansatte i rundt 30 land.

Aker Solutions inng?r i Aker (www.akerasa.com), en gruppe selskaper som har fokus p? energi, maritim industri og marine ressurser. Alle Aker-selskapene deler et felles verdigrunnlag og har lange tradisjoner for industriell utvikling. Som en industriell eier som kontrollerer 40,27 prosent av aksjene i Aker Solutions gjennom Aker Holding AS, tar Aker ASA en aktiv rolle i utviklingen av Aker Solutions. Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt v?r disclaimer, vennligst se v?re web-sider www.akersolutions.com

[HUG#1441334]

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Aker Solutions ASA via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy