skattesp?rsm?l

Aksjekapitalforh?yelse – Q-Free ASA

Styret i Q-Free ASA har den 28. april 2010 vedtatt ? forh?ye aksjekapitalen i selskapet med NOK 73.308,84. Kapitalforh?yelsen gjennomf?res i henhold til styrefullmakt ved utstedelse av 192.918 nye aksjer p?lydende NOK 0,38. Aksjekapitalen vil, n?r forh?yelsen av aksjekapitalen er blitt registrert i Foretaksregisteret, ?ke fra NOK 22.820.554,96 til NOK 22.893.863,80

Aksjekapitalforh?yelsen er vedtatt i tilknytning til gjennomf?ring av oppkj?pet av det nederlandske selskapet Dacolian B.V.(se b?rsmelding 14.august 2008).

Q-Free eier etter transaksjonen 100% av Dacolian B.V.

Ny melding vil bli sendt n?r kapitalforh?yelsen er blitt registrert i Foretaksregisteret.

Trondheim 28. April 2010.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Konsernsjef ?yvind Isaksen, mobil +47 905 59 401
Finansdirekt?r Roar ?stb?, mobil +47 932 45 175
Om Q-Free
Q-Free er en ledende global leverand?r av l?sninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkoverv?kning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettsh?ndhevelse samt parkering ? og aksesskontroll. Q-Free tilbyr l?sninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen b?de DSRC (brikke) – og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte l?sninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt ?sten samt Nord og S?r Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 300 ansatte i 11 land samt er representert i 7 andre land. Selskapet er notert p? Oslo B?rs med ticker QFR.
http://www.q-free.com

Similar Posts