Finans

Aksjeprogram for ansatte i Marine Harvest/Kj?p av egne aksjer

Aksjeprogram for ansatte i Marine Harvest/Kj?p av egne

Styret i Marine Harvest ASA (“Selskapet”) besluttet, i sitt m?te den 26. november i ?r, ? gi samtlige fast ansatte i Selskapet og dets norske datterselskaper adgang til ? kj?pe aksjer i Selskapet innenfor de rammer som f?lger av skattelovens §5-14 (Ansattes adgang til kj?p av aksjer til underpris).

Tilbudet til de ansatte tok utgangspunkt i prisen for Selskapets aksjer den 26. november 2009, NOK 4,27 pr. aksje.

De relevante reglene i skatteloven gir ansatte rett til ? motta en fordel til en verdi av inntil NOK 1.500,- i forbindelse med et slikt tilbud. Basert p? dette har de fast ansatte f?tt tilbud om ? kj?pe 1 756 aksjer i Selskapet til en verdi av om lag NOK 7.500,- mot en kj?pesum p? om lag NOK 6.000, .

Ved tilbudsperiodens slutt den 21. desember i ?r hadde Selskapet mottatt aksepter p? dette tilbudet for i alt 505 728 aksjer. For ? oppfylle sine forpliktelser i h.t. de mottatte akseptene har Selskapet, den 21. desember 2009, kj?pt 505 728 egne aksjer i markedet til gjennomsnittskurs NOK 4,3194 pr. aksje. Disse aksjene vil bli videresolgt de ansatte som har akseptert ? delta i
aksje?programmet p? ovennevnte vilk?r.

Seks prim?rinnsidere i Selskapet har valgt ? benytte seg av tilbudet til de ansatte. Disse har totalt kj?pt 10 536 aksjer.

Prim?rinnsider ?se Aulie Michelet (Konsernsjef) har kj?pt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Michelet 139 756 aksjer og 4 500 000 syntetiske opsjoner i Selskapet.

Prim?rinnsider J?rgen K Andersen (CFO) har kj?pt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Andersen 51 756 aksjer og 1 350 000 syntetiske opsjoner i Selskapet.

Prim?rinnsider David Carnes (Director Corporate Development) har kj?pt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Carnes 251 756 aksjer og 375 000 syntetiske opsjoner i Selskapet.

A to już wiesz?  Registrert kapitalforh?yelse i Northern Logistic Property (NLPR)

Prim?rinnsider Pedro S Leite (VP Director of Tax and Legal) har kj?pt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Leite 375 000 syntetiske opsjoner i Selskapet og gjennom PSL Holding AS (et aksjeselskap 100% eid av Leite) 1756 aksjer i Selskapet.

Prim?rinnsider Lise M Holen (VP Controlling and Accounting) har kj?pt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Holen 1 756 aksjer og 500 000 syntetiske opsjoner i Selskapet.

Prim?rinnsider Hedvig Lima (Senior Accounting Manager) har kj?pt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Lima 11 756 aksjer i Selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1366027]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy