del?rsrapporter

Aksjesalg til ansatte i AF

Vedlagt f?lger en liste over handel i tegningsretter og tegning av nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN foretatt av prim?rinnsidere i SpareBank 1 SMN-konsernet og deres n?rst?ende i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen.

Kj?p og salg av tegningsretter i oversikten fant sted 11. mars 2010. Tegnede egenkapitalbevis er tegnet p? grunnlag av tegningsretter, og/eller rett til ? tegne som ansatt i SpareBank 1 SMN eller relevante datterselskaper.
Tegningsperioden er 11. mars til 25. mars 2010. Tegningskursen i emisjonene er NOK 33 per nye egenkapitalbevis.

Endelig tildeling er planlagt gjennomf?rt 31. mars 2010.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1393171]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy