DK

Alcatel-Lucent f?rende inden for Femto-celler/sm? celler – opn?r 12 nye kontrakter p? tre m?neder

Danisco, som er globalt f?rende inden for f?devareingredienser, enzymer og biobaserede l?sninger, har offentliggjort en investering i en ny metode til udvinding af betain fra et biprodukt af bioethanolproduktionen. Danisco har indg?et et partnerskab med den globale akt?r inden for sukker-, stivelses- og bioethanolproduktion, Tereos, om en betydelig investering i et nyt dedikeret betainanl?g p? den eksisterende bioethanolfabrik i Origny, som er det st?rste sukkerraffinaderi i verden. Tereos vil st? for ledelsen og driften af det nye anl?g med teknisk st?tte fra Danisco.
St?rre tilg?ngelighed af naturlig betain
Naturlig betain er et n?gleprodukt, der underst?tter Daniscos strategi om at levere innovative og ern?ringsrigtige l?sninger til foderindustrien. Investeringen vil v?sentligt ?ge tilg?ngeligheden af naturligt betain fra fjerde kvartal 2012 og dermed im?dekomme den voksende og i ?jeblikket ud?kkede eftersp?rgsel. Den nye kilde til naturlig betain udvindes af biproduktet vinasse fra bioethanolproduktionen ved hj?lp af Daniscos f?rende og patentbeskyttede teknologi og transporteres til Daniscos fabrik i Finland, hvor det endelige produkt, Betafin?, fremstilles.
Naturlig betain giver st?rre v?rdi
Danisco var banebrydende i forskningen og anvendelsen af naturlig betain i dyrefoder i begyndelsen af 1990?erne, og produktet har demonstreret klart st?rre v?rdi i forhold til syntetiske alternativer. Modsat syntetisk betain fungerer naturlig betain som en osmolyt, der har en gunstig effekt p? tarmsystemet og reducerer den negative p?virkning af varmestress p? animalsk landbrugsproduktion.
Mulighed for ?get v?rdi af biprodukt
For Tereos er partnerskabet en mulighed for at ?ge v?rdien af et biprodukt og udvikle sin industrielle ekspertise p? en st?rre fabrik. Den nye aktivitet vil skabe 20 faste stillinger p? sukkerfabrikken i Origny. Tereos vil lede og st? for driften af anl?gget, og Daniscos investering vil bringe nye kompetencer til fabrikken i Origny.
James Laughton, Executive Vice President i Danisco Animal Nutrition, udtaler: ?Dette er et sp?ndende og vigtigt skridt i styrkelsen af vores Betafin?-forretning, som er en central del i vores Healthy Nutrition-strategi, hvor vi med kombinationen af enzymer, betain og mikroorganismer kan tilbyde et unikt produktudbud. Vi er stolte over vores samarbejde med Tereos. Med denne betydelige investering samler vi banebrydende teknologier fra begge sider i et enest?ende partnerskab, der vil skabe store fordele for vores kunder.?
Yves Belegaud, direkt?r for Tereos, Frankrig, siger: ?Vi er glade for at have indg?et dette samarbejde med en s? professionel partner som Danisco. Takket v?re Daniscos teknologi og Tereos? produkter og knowhow lever vi nu fuldt op til vores strategi som andelsselskab om at finde den bedste v?rdi for de sukkerroer, vores medlemmer dyrker.?
Parterne offentligg?r ikke finansielle detaljer om investeringen.
Udgivet af Danisco A/S, Communications, Langebrogade 1, Postboks 17, 1001 K?benhavn K Tlf.: 32 66 20 00 ? Fax: 32 66 21 75 ? [email protected] ? www.danisco.com
Yderligere information: Philippe Pelzer
Tereos ? Corporate Communication Director
+33 (0)3 28 38 79 51
[email protected]
Dr Rachel Crowe Carl Johan Corneliussen
Danisco Animal Nutrition ? Marketing Director Danisco Pressechef
+44 (0) 1672 517754 32 66 29 26
[email protected] [email protected]
.
Om Danisco
Med et omfattende og innovativt udbud af produkter er Danisco en af verdens f?rende inden for f?devareingredienser, enzymer og biobaserede l?sninger. Vi bruger naturens egne materialer, videnskaben og vores 6.800 medarbejdernes viden til at udvikle og levere biobaserede ingredienser, der im?dekommer markedets eftersp?rgsel efter sundere og sikrere produkter. Daniscos ingredienser bruges globalt i en r?kke industrier ? fra bageri, mejeri og drikkevarer til dyrefoder, vaskemidler og bioethanol ? hvor de giver b?de funktionelle, ?konomiske og milj?m?ssige fordele. Med udgangspunkt i vores hovedkontor i Danmark og aktiviteter p? mere end 80 lokationer er Daniscos hovedfokus at blive vores kunders First choice og en helt igennem markedsdrevet, global forretning. Yderlige oplysninger f?s p? www.danisco.com.
Tereos ? en global akt?r inden for sukker, stivelse og alkohol
Tereos er et agroindustrielt andelsselskab, der er specialiseret inden for prim?rforarbejdning af sukkerroer, sukkerr?r og korn. Med hj?lp fra de ca. 12.000 andelshavende roerdyrkere og 40.000 korndyrkere, der alle er franske landm?nd, har Tereos ?get sin samlede produktion af sukker, stivelse og alkohol med en faktor 50 over de sidste 20 ?r.
Det har givet Tereos mulighed for at udvikle sig i takt med den globale konsolidering p? sine forretningsomr?der, de stadig mere internationale markeder og de svingende r?varepriser. Tereos? 35 b?redygtige fabrikker varetager 1.000.000 hektar landbrugsproduktion p? tre kontinenter: Europa, Sydamerika og Afrika.
Tereos har 14.000 medarbejdere af begge k?n, der arbejder inden for produktion og forarbejdning af sukkerroer, sukkerr?r og korn samt markedsf?ring af en lang r?kke sukker-, stivelses-, alkohol- og bioethanolprodukter samt biprodukter til dyrefoder og energi. Med sin innovationskapacitet, ekspertise og viden om de involverede teknikker og markeder er Tereos nu globalt f?rende i de industrier, hvor de er til stede.
P? baggrund af sin langsigtede vision for landbruget udnytter Tereos de naturlige ressourcer, de omdanner, samtidig med at de reducerer milj?p?virkningen og giver deres medarbejdere et godt arbejdsmilj?. www.tereos.com.
Udgivet af Danisco A/S, Communications, Langebrogade 1, Postboks 17, 1001 K?benhavn K Tlf.: 32 66 20 00 ? Fax: 32 66 21 75 ? [email protected] ? www.danisco.com

Similar Posts