Finans

Allokering av aksjer til prim?rinnsidere i Northern Logistic Property (NLPR)

Det er fastsatt ny rente for ISIN NO 001 043 918 5 og ISIN NO 001 043 919 3
Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA,
Oslo, 4. desember 2009

Referanse:
Arvid ?stb?, VP Head of Group Funding
Tel: +47 917 76830

Similar Posts