b?rs

Altor kj?per betydelig aksjepost i Eltek

Altor Fund III (“Altor”) har gjennom Ketlav Invest AS kj?pt 54,339,701 aksjer i Eltek ASA, tilsvarende 16,5 prosent av selskapets aksjer. Altor har et positivt syn p? det langsiktige potensialet til Eltek, til tross for de kortsiktige strategiske og finansielle utfordringene. Altor ser frem til ? bidra til den videre utviklingen av Eltek i tett samarbeid med dagens ledelse og andre aksjon?rer.
– Altor har fulgt Eltek og str?mforsyningsmarkedet for telekommunikasjonsindustrien tett i flere ?r og er imponert over selskapets utvikling i et krevende marked, spesielt resultatene til Eltek Valere. Vi er positive til Elteks langsiktige utsikter, til tross for at selskapet st?r overfor strategiske og finansielle utfordringer p? kort sikt. M?lsettingen v?r er ? v?re en aktiv eier og ? bidra til den fremtidige utviklingen av selskapet i tett samarbeid med dagens ledelse og ?vrige aksjon?rer, sier Hugo Maurstad, partner i Altor Equity Partners og styreformann i Ketlav Invest.
Altor Fund III har gjennom Ketlav Invest kj?pt 54,339,701 aksjer i Eltek, tilsvarende 16.5 prosent av aksjene i selskapet. Aksjene er kj?pt gjennom en blokktransaksjon med en snittkurs p? NOK 3.20 per aksje, tilsvarende en premie p? 15,5 % sammenlignet med sluttkursen p? Eltek-aksjen mandag 8. november 2010.
Eltek er en global leverand?r av str?mforsynings- og radiotransmisjonssystemer. Eltek er organisert gjennom tre hovedselskaper og deres datterselskaper: Eltek Valere, Nera Network og Nera Telecommunications. Selskapet har rundt 3.000 ansatte i mer enn 50 land og driver forretningsvirksomhet i over 100 land over hele verden.
– Eltek Valeres ledende globale markedsposisjon i en rekke attraktive nisjer i str?msystemmarkedet for telekommunikasjonsindustrien, sammen med potensialet for ytterligere utvikling av nye produkter rettet mot alternative energikilder, representerer spennende muligheter som kan bidra til ? gj?re Eltek til en attraktiv investeringsmulighet, sier Maurstad, og fortsetter:
– Altor har betydelig erfaring fra ? jobbe sammen med andre finansielle partnere for ? st?tte v?re ledergrupper. Vi ser frem til ? dra nytte av Altors kompetanse og nettverk i perioden som ligger foran selskapet. Selv om ytterligere finansiell og strategisk restrukturering kan v?re n?dvendig, vil Altor gi sin fulle st?tte til Eltek og ledelsen. Vi st?tter den valgte strategiske retningen, som inkluderer ?kt fokus p? ? vokse Eltek Valere, basert p? portef?ljen av energieffektiv teknologi, mens man evaluerer strategiske alternativer for selskapets eierandeler som ikke er en del av kjernevirksomheten.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hugo Maurstad, partner i Altor Equity Partners og styreformann i Ketlav Invest, p? telefon +47 22 12 83 83

Altor Fund III (“Altor”) er et private equity-fond med en kommitert kapital p? EUR 2.000 millioner. Altors mandat inkluderer ? eie betydelige minoritetsposter i b?rsnoterte selskaper. Altor r?dgis av Altor Equity Partners. Altors investorer inkluderer blant annet Argentum, Skandia Liv, Tredje AP-Fonden, SEB Investment Management, Nordea Liv & Pensjon og Vital.
Altor investerer i Nordiske selskaper og fokuserer p? verdiskapning gjennom vekstinitiativer, strategisk utvikling og driftsforbedringer. Altor har en langsiktig investeringshorisont og et mandat til ? sitte p? investeringene i over ti ?r. Fondsportef?ljen til Altor inkluderer for tiden 25 selskaper med samlede driftsinntekter p? EUR 13,4 milliarder og 34.000 ansatte. For ytterligere informasjon, vennligst bes?k www.altor.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy