DK

Analyse: Produktionsindustri i overbevisende fremgang

En ny analyse af mere end 2.000 aktuelle regnskaber fra landets produktionsvirksomheder viser overbevisende fremgang. Indtjeningskraften har v?ret st?t stigende siden 2009, og n?sten 80 procent af virksomhederne har nu sorte tal p? bundlinjen.
En ny analyse af de f?rste 2.022 regnskaber fra de danske produktionsvirksomheder vidner om fortsat ?konomisk fremgang i sektoren.
79 procent af de unders?gte virksomheder har nu sorte tal p? bundlinjen mod kun 58 procent i 2009, og 53 procent af virksomhederne er lykkedes med at forbedre indtjeningen i seneste regnskabs?r sammenlignet med forrige.
Det viser en analyse fra Spar Nord, som p? baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk har analyseret udviklingen i de 2.022 regnskaber, som landets produktionsvirksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i ?r, og som alle rummer mindst fem ?rs historik fra virksomhedens drift.
– De f?rste regnskaber giver et overbevisende indtryk af, at den positive trend hos produktionsvirksomhederne forts?tter, siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen.
– Vi ser v?kst i indtjeningen, v?kst i egenkapitalen og v?kst i balancen, og fordi egenkapitalen relativt set vokser hurtigere end balancen, bliver virksomhederne samtidig mere ?konomisk robuste, forts?tter Mikkel Duus-Hansen.
Bred fremgang
Mikkel Duus-Hansen h?fter sig ved, at det i h?j grad er medicinalgiganten Novo Nordisk A/S, der tr?kker produktionsindustrien i den rigtige retning. S?ledes ?gede Novo Nordisk i seneste regnskabs?r sit overskud med 5,5 milliarder kroner. Men ogs? virksomheder som Danfoss A/S og Dong Energy Power A/S bidrager positivt til sektorens udvikling med indtjeningshop p? henholdsvis 1,9 og 1,4 milliarder kroner i seneste regnskabs?r.
If?lge Proff.dk er der i dag 8.342 danske produktionsvirksomheder i drift med mindst fem ?rs historik, og dermed d?kker analysen antalm?ssigt knap 25 procent af de regnskabspligtige virksomheder.
– Sektoren er domineret af nogle rigtig store spillere, og da deres regnskaber er kommet i hus, har vi et godt grundlag for at analysere p? udviklingen i sektoren, selv om det kun er 25 procent af virksomhederne, som pt. har indleveret regnskaber. Vi kan samtidig konstatere, at 1.600 af de godt 2.000 unders?gte virksomheder nu pr?sterer overskud. S? det tyder p?, at fremgangen er ved at v?re bredt funderet i sektoren, siger administrerende direkt?r Stefan Kercza fra Eniro Danmark, der st?r bag Proff.dk, og tilf?jer afsluttende:
– Men der kan naturligvis stadig komme nogle voldsomme afvigelser fra gennemsnittet, som kan ?ndre billedet af en sektor, der form?r at holde dampen oppe.

Om Regnskabsanalysen 2014
P? baggrund af data fra Proff.dk analyserer Spar Nord ?rligt de regnskaber, som danske virksomheder indrapporterer til Erhvervsstyrelsen. Analysen fokuserer p? virksomhedernes udvikling i resultat f?r skat, egenkapital og balance, s?dan som virksomhederne selv rapporterer tallene i regnskaberne.
Analysen d?kker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervsstyrelsen, som har rapporteret i perioden januar 2013 til juni 2013. Herfra fratr?kkes virksomheder med f?rre end fem ?rs regnskabshistorik samt virksomheder, der er under konkursbeg?ring.
Datagrundlaget for regnskabsanalysen omfatter samtlige sektorer i dansk erhvervsliv, men analysen har alene fokus p? at beskrive og forklare udviklingen i et udvalgt antal sektorer, som eksempelvis byggeri, industri og handel/detail.
Om Spar Nord
Med flere end 360.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 75 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de st?rste banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert ?r leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2013 et overskud f?r skat p? 670 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 125.000 aktion?rer.
For yderligere information se www.sparnord.dk
Om Proff.dk
Proff.dk er et unikt valideringsv?rkt?j med fokus p? business-to-business-samhandel. Proff.dk er stedet, hvor du frit tilg?ngeligt finder flest samlede informationer om dansk erhvervsliv med n?gletal og data omkring virksomheder og ledere ? alt sammen gratis.
Proff.dk udgives af Eniro Danmark A/S.
For yderligere information se www.proff.dk
Vedh?ftede filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Davidsen Tlf   #Jannick Lindegaard Tlf   #Novo Nordisks   #Standard Poor