SE

Anders Berg, ny CFO p? Bisnode

a8

Anders Berg blir ny CFO och chef för Group Finance p? Bisnode. Anders gedigna erfarenhet, nu senast som CFO p? Swedbank C&C, kommer att bidra till en framg?ngsrik finansiell och operativ ekonomistyrning, prognostisering och uppföljning som säkrar koncernens ambitiösa m?l om lönsam tillväxt.
Anders Berg är för närvarande CFO p? Swedbank C&C och tillträder som CFO p? Bisnode senast den första februari 2015. Han har m?ng?rig erfarenhet fr?n ledande positioner inom finansiella omr?det, som exempelvis CFO för Orc Group och Ekonomichef p? Investor AB. I rollen som CFO och chef över Bisnode Group Finance kommer Anders att vara ansvarig för rapportering, ekonomistyrning och koncernens finansiering samt koncernstaberna Legal och Security.
?Anders har omfattande internationell erfarenhet. Han har byggt, strukturerat om och utvecklat olika typer av verksamheter och affärsomr?den inom flera olika verksamhetsomr?den och branscher. Hans gedigna kompetens och erfarenhet av finansiella fr?gor, affärsutveckling och tillväxt är en perfekt matchning till v?ra behov?, säger Lars Pettersson, CEO p? Bisnode.
Redo för nästa kapitel
När Bisnode tar steget in i nästa kapitel av verksamhetens utveckling tillkommer nya krav p? finansiell- och operativ planering, prognostisering och uppföljning. För att Bisnode ska använda sina resurser p? bästa sätt krävs ett proaktivt förh?llningssätt inom finans- och ekonomisk styrning.
Anders Berg tar över efter tillförordnad CFO Mats Lönnqvist. När Mats har lämnat över till Anders Berg kommer han ?terigen att rikta sin fulla uppmärksamhet p? sina styrelseuppdrag. Anders Berg tillträder senast den första februari 2015.

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i b?de sm? dagliga fr?gor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2 700 medarbetare i 18 länder. Läs
mer om Bisnode p? www.bisnode.com.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy