skattesp?rsm?l

Ansettelse Manager Quality, Risk and Supply Chain

Badger Explorer ASA har gleden av ? meddele at selskapet har ansatt Thor Arne H?land som Manager Quality, Risk and Supply Chain. H?land har 29 ?rs erfaring fra luftfartsindustrien og han vil tiltre stillingen 1.juni 2010.

Badger Explorer ASA informerte sist uke om vellykket gjennomf?rt demonstrasjon av det banebrytende Badger Explorer konseptet. Testen er en demonstrasjon av Badger teknologien og den markerer avslutningen av selskapets prototypeutvikling. Badger Explorers utviklingsprogram g?r n? over i en pre- kommersiell fase og H?lands inntreden vil styrke organisasjonen i fagomr?der kvalitet, risiko og leverand?r oppf?lging.

H?land (50) er utdannet maskiningeni?r og har omfattende erfaring fra fagomr?der kvalitet & sikkerhet og fly vedlikehold / produksjon. Thor Arne H?land har hatt en rekke stillinger i Braathens og SAS Scandinavian Airlines Norge AS.

?BXPL g?r snart over i den pre- kommersielle fasen og det er av stor viktighet ? dekke v?re behov vedr?rende kvalitet og sikkerhet. Gjennom ansettelsen av Thor Arne H?land f?r organisasjonen betydelig kunnskap i dette omr?det? sier administrerende direkt?r Kjell Erik Drevdal i Badger Explorer.

Stavanger, 3. mai 2010

For ytterligere informasjon:

Kjell Erik Drevdal, CEO, tel + 47 52 97 45 15, mobil +47 916 43 552
Gunnar Dolven, CFO, tel + 47 52 97 45 40, mobil +47 908 53 168

www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy