valutasp?rsm?l

?pnet maritim milep?l

19-08-2011 08:37 Kongsberg Gruppen ASA For ? v?re enda n?rmere kundene, har Kongsberg Maritime n? ?pnet en stor fabrikk i Kina.

For ? v?re enda n?rmere kundene, har Kongsberg Maritime n? ?pnet en stor fabrikk i Kina.
Tidlig torsdag morgen norsk tid, ble den 25.000 kvadratmeter store fabrikken i Zhenjiang offisielt ?pnet med flere representanter fra b?de KONGSBERG og kinesiske myndigheter til stede.
– ?pningen av den store og fremtidsrettede fabrikken er en viktig milep?l for konsernet. Dette er en av de st?rste norske etableringene i Kina. Vi legger grunnlaget for en videre utvikling som vil g? i flere trinn og bety mye for v?r posisjon i det viktige markedet, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen ASA.
Fabrikken skal huse datterselskapene Kongsberg Maritime China Jiangsu (KMCJ) og Kongsberg Maritime China Zhenjiang. Avdelingen i Jiangsu produserer temperatur- og trykksensorer for hovedmotorer p? skip og system for ? styre skipene, mens Zhenjiang produserer skipstavler og transformatorer for det maritime markedet. Denne produksjonen kommer n? under samme tak.
– Produksjonen av maritime skipstavler er viktig i Kina. Kineserne ?nsker ? kj?pe komplette elektropakker. Det kan vi tilby dem n?, sier Kjetil Lund, direkt?r for Kongsberg Maritimes virksomhet i Kina.
300 ansatte
Rundt 80 millioner kroner er investert i den nye fabrikken i Zhenjiang, if?lge Lund. Til sammen 300 personer jobber der i dag, men if?lge Kina-direkt?ren vil antallet ansatte ?ke med rundt 50 i l?pet av det neste ?ret. H?vard Johnsen fra Trondheim leder KMCJ og Dagfinn Müller fra Kongsberg Maritimes kontor i Horten er deputy general manager for skipstavleproduksjonen. Som utstyrsleverand?r til skipsbyggingsindustrien, er det viktig for Kongsberg Maritime ? v?re n?r de gigantiske verftene i Kina. Nasjonen er verdens tredje st?rste skipsfartsnasjon.
– Det er viktig for markedet i hele Asia at vi er til stede i Kina. Ved fabrikken kommer vi ogs? til ? produsere for salg i viktige nasjoner som Korea og Singapore, fortsetter Kjetil Lund.
For ? f? gjennomslag i det kinesiske markedet, er det viktig ? vise at kontaktene med kinesiske verft gir verdiskapning i Kina, if?lge Lund.
– Tidligere ble det mekaniske arbeidet gjort hos forskjellige underleverand?rer i Trondheim. N? gj?r vi det selv ved den nye fabrikken, forklarer han.
Sektor i vekst
Den maritime og olje- og gass-relaterte virksomheten til Kongsberg Gruppen er i vekst. Det kom frem da konsernsjef Walter Qvam la frem kvartalsresultatene p? Aker Brygge forrige fredag. Kongsberg Martime kunne vise til vekst i omsetningen og resultat sammenliknet med ?ret f?r, og ordrereserven er ?kt. I f?lge Qvam er KONGSBERGs posisjon i det maritime markedet styrket etter finanskrisen. Et godt inngrep med offshoreprosjektene som kontraheres og ?kende markedsandeler innen leveranser av utstyr til handelsfl?ten har bidratt til et ?kende aktivitetsniv?, spesielt i Asia.
– Denne fabrikken vil i betydelig grad legge til rette for ? fortsette denne gode utviklingen, avslutter Qvam.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy