DK

?rets ledestjerne blandt 6.600 medarbejdere

Coor Service Management udn?vner hvert ?r en medarbejder til ?rets ledestjerne. Udm?rkelsen tildeles en medarbejder i Coor, som har arbejdet aktivt med virksomhedens v?rdier. Dette ?rs vinder blev Pär Aulin fra Helsingborg i Sverige.
I Coor arbejder der cirka 6.600 medarbejdere i de nordiske lande og i Belgien, Ungarn, Polen og Estland. ?rets ledestjerne udv?lges af koncernledelsen, og gives til en medarbejder, der repr?senterer virksomhedens v?rdier p? en beundringsv?rdig m?de.
Pär Aulin arbejder som smed hos Coor i Helsingborg. I motivationen st?r der bl.a., at han via sit proaktive synsvinkel leverer en kreativ teknisk l?sning, som har resulteret i, at kunden har reduceret sin produktionsaffald og sine omkostninger.
? Pär er dygtig til hurtigt at forst? kundens problemstilling, og p? en forst?elig m?de at kommunikere l?sningsforslaget p? et avanceret teknisk problem. Dette har gjort ham til en v?rdsat medarbejder, og han inspirerer ogs? sine kollegaer til at g?re et bedre arbejde, siger Mats-?ke Tunelid, regionschef.
Prisen for ?rets ledestjerne er en rejse for to til en nordisk hovedstad.
? Vi ?nsker at fremh?ve medarbejdere som Pär Aulin, og p? den m?de vise kunder og branchen generelt, at Coor mener det seri?st, n?r vi siger, at vi har den bedste kundeservice i Norden. Vi opmuntrer vores medarbejdere til at yde den ekstra lille indsats over for kunden, siger Rikard Wannerholt, direkt?r for virksomhedsudvikling i Coor koncernen.
Om Coors ledestjerner
Udgangspunktet i arbejdet med vores virksomhedskultur er tre ledestjerner. Ledestjernerne er Coors v?rdier og ligger til grund for, hvordan vi udf?rer vores arbejde – b?de over for kunder og hinanden. Ledestjernerne er: Vi ser lidt l?ngere frem, Vi er lydh?re og Vi skaber fremgang. Mere information findes her.
Mere information, pressebilleder osv. finder du p? www.coor.dkCoor Service Management er Nordens f?rende serviceleverand?r og tilbyder alle de serviceydelser, der er n?dvendige for at virksomheder og offentlige institutioner kan fungere godt og effektivt. Coor har markedets breddeste udbud af services og r?der over specialistkompetence inden for fire omr?der: intern service (soft FM), ejendomsservice (hard FM), industriservice og strategisk r?dgivning. Ved at kombinere forskellige serviceydelser fra alle eller nogle af disse serviceomr?der tilbydes unikke, effektive og fleksible l?sninger, som skaber merv?rdi for vores kunder. Vi kalder det smart service ? SERVICE med IQ.
Blandt Coors kunder findes et stort antal offentlige og private virksomheder i alle st?rrelser og fra forskellige brancher. Coor p?tager sig et stort ansvar i forhold til virksomhedens kunder, men ogs? i forhold til medarbejdere, leverand?rer, milj?et og samfundet generelt. Coor har ca. 6 600 medarbejdere ansat, forholdsvis i Sverige, Finland, Norge og Danmark og en ?rsoms?tning p? 8 000 mio. svenske kroner. L?s mere p? www.coor.dk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy