DK

Arla ?gede v?ksten i 2010

Nye regler betyder, at en lang r?kke virksomheder kommer til at betale moms af generelle helbredstjek, som tilbydes de ansatte. SKAT sk?rper reglerne p? omr?det, vurderer revisions- og r?dgivningsfirmaet KPMG.

B?r der v?re moms p? godt helbred? SKAT har netop sk?rpet reglerne p? omr?det, og de nye regler betyder nu, at generelle helbredskontroller kun er momsfrie, hvis der er helt konkrete helbredsm?ssige grunde til en unders?gelse. Og ikke hvis de blot betragtes som generelt forbyggende.

“Vi m? tolke det s?dan, at SKAT ikke mener, at helbredstjek er forebyggende, og man kan stille sig selv det sp?rgsm?l, om der b?r v?re moms p? at hj?lpe sine medarbejdere med at bibeholde et godt helbred. For forbyggende behandling sparer jo samfundet for mange udgifter p? den lange bane,” siger partner i KPMG Benny Hjortk?r Hansen.

De nye sk?rpede regler skaber if?lge ham tvivl om, hvem der kan f? et momsfrit helbredstjek, og hvorn?r man har opn?et den ret.

“Reglerne bliver med denne sk?rpelse mere mudrede. Vi har ikke tidligere v?ret i tvivl om, at helbredstjek har v?ret fritaget for moms, men de nye regler skaber tvivl, for hvor syg skal en medarbejder v?re, f?r vedkommende har ret til et helbredstjek? Normalt har man kunne bruge det som forebyggende behandling, men den mulighed har SKAT nu fjernet,” siger Benny Hjortk?r Hansen.

Reglerne betyder, at en lang r?kke virksomheder uden ret til momsfradrag f?r ?gede udgifter til moms. Det drejer sig blandt andet om den finansielle sektor, kollektiv trafik og fagforeninger.

Desuden vurderes det, at en r?kke sundhedstjek p? private hospitaler bliver dyrere.
Til geng?ld vurderer SKAT, at det fortsat skal v?re momsfrit at tilbyde medarbejdere med natarbejde helbredstjek.
http://www.kpmg.dk
Pressekontakt
Benny Hjortk?r Hansen
38 18 34 57

KPMG
Borups Allé 177
2000 Frederiksberg
Danmark

Similar Posts