?rlig oversikt 2009

?rsrapporten for Komplett ASA for 2009 er vedlagt p? www.newsweb.no

Rapporten publiseres ogs? p? www.komplett.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1397984]

Norsk arsrapport_2009: http://

Source: Millistream / Hug

Authors

Related posts

Top