del?rsrapporter

?rsrapport 2009 Komplett ASA

Selskap kontrollert av styreleder i DNO International ASA, Berge Gerdt Larsen, har torsdag 25.03.2010 kj?pt 2 500 000 aksjer i DNO International ASA til kurs NOK 7,45 pr. aksje.

Beholdning av DNO International aksjer kontrollert av styreleder er etter transaksjonen totalt 32 102 504 som utgj?r 3,548 % av de ordin?re aksjene i DNO International ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1398078]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy