skattesp?rsm?l

?RSRAPPORT FOR 2009

?RSRAPPORT FOR

?rsrapport for 2009 for DiaGenic ASA f?lger vedlagt.
?rsrapporten kan ogs? lastes ned fra selskapets hjemmeside, www.diagenic.com
Papirutgave av ?rsrapporten kan bestilles ved ? sende e-post med navn og adresse til: [email protected]

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: +47 95939918
E-mail: [email protected]

A to już wiesz?  Aspiro AB (publ): Regnskap 1. kvartal 2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy