skattesp?rsm?l

?rsrapport for Meldesentralen

d?dsfall eller skader i spesialisthelsetjenesten. Med andre ord: tallene sier ikke noe om hvor ofte u?nskede hendelser

d?dsfall eller skader i spesialisthelsetjenesten. Med andre ord: tallene sier ikke noe om hvor ofte u?nskede hendelser skjer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy