DK

?rsregnskab 2010 – selskabsmeddelelse

Alf Duch-Pedersen, formand for Danske Banks bestyrelse gennem syv ?r og bestyrelsesmedlem i banken gennem 11 ?r, har besluttet ikke at genopstille til valg til bestyrelsen p? generalforsamlingen 29. marts 2011.

Danske Banks bestyrelse forventer efter generalforsamlingen at konstituere sig med nuv?rende n?stformand Eivind Kolding som ny formand.

?Forberedelsen af den garanterede kapitaludvidelse er godt i gang, og Danske Bank har henvendt sig til den danske regering med anmodning om tidligere tilbagebetaling af den danske stats hybridkapital. Desuden er generationsskifte og internationalisering ved at v?re gennemf?rt i bestyrelse og direktion. Danske Bank koncernen er p? vej ind i en ny epoke efter finanskrisen, hvor koncernen skal videreudvikles og forf?lge attraktive forretningsmuligheder. P? den baggrund mener jeg, det nu er tid at overlade opgaven til andre. I Eivind Kolding har bestyrelsen allerede en dygtig og meget kompetent kandidat klar til at overtage hvervet som formand,? siger Alf Duch-Pedersen, formand for Danske Bank.

Ny bestyrelseskandidat
Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Aagaard-Svendsen og Sten Scheibye ?nsker ikke genvalg p? generalforsamlingen 2011. Bestyrelsen indstiller i stedet Niels B. Christiansen, koncerndirekt?r for Danfoss, til valg p? generalforsamlingen.

?Niels B. Christiansen st?r i spidsen for en stor danskbaseret, international koncern og tilf?rer bestyrelsen yderligere indsigt og kompetence inden for store industrivirksomheder samt international ledelse,? siger Alf Duch-Pedersen.

Bestyrelsen mener, at otte generalforsamlingsvalgte medlemmer samt medarbejdervalgte repr?sentanter kan sikre et effektivt bestyrelsesarbejde. Samtidig ?bner det mulighed for, at den nye formand sammen med sin bestyrelse i de kommende ?r kan indstille nye medlemmer til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Pressechef Anders Klinkby, telefon 45 14 57 95 / 25 10 19 19

Similar Posts