skattesp?rsm?l

Aspiro AB (publ): Regnskap 1. kvartal 2010

Strategisk viktig gjennombrudd innenfor forretningsomr?det Music
Hovedtrekk 1. kvartal
– Nettoomsettingen for f?rste kvartal utgjorde 105,0 MSEK (112,5 MSEK). Omsettingen ?kte i forretningsomr?dene Music, Mobile TV og Mobile Solutions og falt i Mobile Entertainment og Mobile Search.
– EBITDA for f?rste kvartal ble 1,1 MSEK (-3,7 MSEK).
– Resultat etter skatt for f?rste kvartal endte p? -4,2 MSEK (-7,3 MSEK).
– Strategisk viktig gjennombrudd innenfor forretningsomr?det Music. Aspiro og Platekompaniet lanserte WiMP i Norge og Aspiro signerte avtale med Universal AB i Sverige for levering av en white-label tjeneste. Den amerikanske mobilinnholdsleverand?ren Thumbplay lanserte ogs? en tjeneste i USA basert p? Aspiros teknologi.
– Kraftig vekst i forretningsomr?det Mobile-TV. En rammeavtale ble ferdigstilt med en Europeisk operat?r, avtalen har en beregnet verdi p? over 50 MSEK over 2 ? ?r.
– Vekst innenfor Mobile Solutions. Aspiro leverte avstemmingstjenester for Eurovision Song Contest i Norge og Litauen.
– Vesentlig bedret l?nnsomhet innenfor Mobile Entertainment p? grunn av redusert markedsf?ring og bemanning.

Etter periodens utgang
– Aspiro lanserte sin musikkstreamingtjeneste WiMP i Danmark sammen med Telenor.
– Aspiro signerte en avtale om mikrobetaling for annonser p? Finn-torget.

Fremtidsutsikter
– Aspiro fortsetter ? fokusere p? vekst innenfor Mobile-TV, Music og Mobile Solutions.
– Innenfor Mobile Entertainment og Mobile Search er markedsutviklingen negativ, noe som forventes ? p?virke den totale veksten og l?nnsomhetsutviklingen. Aspiro fokuserer p? ? maksimere l?nnsomhet innenfor disse omr?dene og evaluerer strukturforandringer.

Adm. dir har ordet:

?Aspiros reposisjonering fortsetter og i f?rste kvartal fikk vi et gjennombrudd innenfor forretningsomr?det Music med lanseringen av WiMP i Norge. Samtidig vokser Mobile-TV og Mobile Solutions og disse tre omr?dene st?r n? for hoveddelen av v?r omsetting?, sier Gunnar Sell?g, administrerende direkt?r.

N?KKELTALL JAN-MAR 2010 (2009)
Nettoomsetting, MSEK 105,0 (112,5)
EBITDA, MSEK 1,1 (-3,7)
Resultat etter skatt, MSEK -4,2 (-7,3)
Resultat per aksje, SEK -0,02 (-0,04)
Resultat per aksje utvannet,SEK -0,02 (-0,04)
Kontanter og kontantekvivalenter, MSEK 63,1 (86,0)
Egenkapitalandel, % 73 (71)
Avkastning p? egenkapital, % -1,47 (-2,50)
Avkastning p? sysselsatt kapital, % -1,57 (-2,44)
Driftsmargin, % -4,5 (-7,7)
Kontantstr?m fra driften per aksje, SEK 0,04 (-0,02)

Informasjon er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal publisere i henhold til svensk lov om b?rs- og clearingvirksomhet og/eller handel med finansielle instrument. Informasjonen ble sendt til publisering 12. mai 2010 kl 08:30.
For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristin Breivik Eldnes
IR- og informasjonssjef
Tel: +47 908 07 389
e-post: [email protected]

Gunnar Sell?g
Administrerende direkt?r
Tel: +47 901 81 528
e-post: [email protected]
Om Aspiro
Aspiro har en unik posisjon som verdens eneste leverand?r av komplette streamingtjenester for TV og musikk til partnere som vil bruke sitt eget varemerke p? tjenesten. Aspiro har gjennom ti ?r som markedsleder innenfor mobil underholdning i Nordeuropa en unik ekspertise innenfor mobilteknologi og handel, som brukes til ? levere h?ykvalitetstjenester til selskaper over hele verden. Kunder inkluderer T-Mobile, Telefónica O2, Telenor, 3, TeliaSonera, Tele2, BBC, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Entel og VG. Aspiro er b?rsnotert p? Nasdaq OMX i Stockholm og har lokale kontorer i alle de nordiske og baltiske landene samt USA. I 2009 omsatte Aspiro for 441 MSEK og selskapet har cirka 150 ansatte.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy