Finans

AURG-Meldepliktig handel

Varamedlem til styret i AURG Geir Holtan har i dag solgt 1000 egenkapitalbevis
til kurs 130,- kr. Ny beholdning 441 AURG

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1365743]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts