Author Archives: finanse.no

191 500 husholdninger byttet str?mselskap i l?pet av f?rste halv?r

191 500 husholdninger byttet str?mselskap i l?pet av f?rste halv?r

Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 191 500 husholdninger byttet str?mleverand?r i l?pet av f?rste halv?r. Dette er en ?kning p? ca. 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor (178 800). Blant husholdningene som byttet str?mavtale p?…

Nytt EN?K-tilbud for husholdningene

Regjeringen vil innf?re en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for EN?K-tiltak i hjemmet, og tar sikte p? ? bruke 250 millioner ?rlig til satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova. Det kommer fram av forslaget til nytt statsbudsjett som Regjeringen la fram onsdag. Enova gir ogs?…

Nye oppgaver til Enova

N? skal Enova jobbe for at norsk transportsektor blir gr?nnere. I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, ble det kjent at Transnovas oppgaver skal overf?res til Enova.. Siden 2001 har Enova investert i tiltak som f?rer til mer bruk av fornybar energi og lavere klimagassutslipp.…
Top