skattesp?rsm?l

Avtale for certeparti i Canada

Som det fremg?r av tidligere pressemeldinger og kvartalsrapporter har selskapet over en periode hatt en anstrengt finansiell situasjon. Samtidig opplever selskapet ?kt aktivitet i de ulike forretningsomr?dene. Selskapet har den 12. april signert en 305 millioners (381 millioner inkl. MVA) kontrakt med Studentskipnaden i Bergen for bygging av 730 hybelenheter fra den nye modulfabrikken. Begge parter har tatt finansieringsforbehold.

Selskapet har n? satt sammen og fremforhandlet et restruktureringsforslag. Dette inneholder en konvertering av gjeld til egenkapital og en emisjon p? NOK 250 millioner kroner i ny egenkapital i en privat plassering. Plasseringen skal v?re ?pen b?de for eksisterende og nye investorer. Selskapet er i forhandlinger med sin hovedbankforbindelse DnB NOR om nye finansieringsbetingelser. Totall?sningen forutsetter en endelig avtale med banken.

Pareto Securities AS er finansiell r?dgiver for selskapet. Handelsbanken Capital Markets AS og Pareto Securities AS er engasjert for den private plasseringen.

Selskapet har anmodet Oslo B?rs om ? opprettholde suspensjonen inntil emisjonen er gjennomf?rt og banken har endelig godkjent de nye betingelsene.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy