Finans

Avtale med Statens Finansfond godkjent

Med referanse til presentasjonen av rapporten for 3. kvartal 2009 hvor DiaGenic orienterte om at styret arbeider videre med finansiering av selskapet, har DiaGenic og r?dgiverne n? besluttet ? gjennomf?re emisjonen som en privat plassering. Bookbuilding vil starte etter at Oslo B?rs har stengt i dag.

De nye aksjene vil bli utstedt ved bruk av eksisterende styrefullmakter. Plasseringen vil bli tilbudt i kombinasjon med forslag om utstedelse av warrants (frittst?ende tegningsretter).

Hensikten med kapitalutvidelsen er ? finansiere driftskostnader og ? styrke selskapets arbeidskapital.

Oslo, 25. november 2009

Styret i Diagenic ASA

Similar Posts