del?rsrapporter

Avtale om sammenslutning inng?tt.

Forstanderskapet i H?land Sparebank fastsatte i m?te 25. februar 2010 ?rsregnskapet for 2009, inkludert styrets forslag til utbytte p? kr. 8,00 pr. egenkapitalbevis.

Egenkapitalbevisene noteres ex utbytte kr. 8,00 fra i dag.
Utbytte utbetales 12. mars 2010.

Utskrift av protokoll f?lger vedlagt.

Source: Millistream

Similar Posts