skattesp?rsm?l

AXIS-SHIELD INNG?R AVTALE MED ABBOTT OM UTVIKLING AV DIABETESTEST

(Drammen 13. april 2010) Ledelsen i Repant er ikke tilfreds med de resultatene som er oppn?dd gjennom distribut?ren i Tyskland og med partneren i Japan, og har innledet arbeidet med ? reforhandle eller terminere disse avtalene. Parallelt arbeides det med ? etablere nye og alternative salgskanaler i Tyskland.

Arbeidet er iverksatt av adm. direkt?r Gudmund Larsen, som tiltr?dte som sjef i Repant 1. mars.

-Repant er avhengig av samarbeidspartnere som er fullt ut kommiterte. Noen av distribusjonsavtalene vi n? har, har definitivt generert for lite salg. Derfor m? det gjennomf?res betydelige endringer. Dette er s?rlig viktig for markeder hvor Repant har et godt potensial, sier adm. direkt?r Gudmund Larsen i Repant ASA.

Samtidig med at avtalene i Tyskland og Japan, reforhandles eller termineres, har Repant initiert
arbeidet med ? utvikle nye og l?nnsomme salgskanaler.

-Vi har f?rsteklasses automater, n? skal det jobbes m?lbevisst for ? f? produktene ut til markedet, sier Larsen.

For mer informasjon:
Gudmund Larsen, adm. direkt?r, Repant ASA: 911 68 715

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy