Hel-

Badger Explorer ASA ? Fastsettelse av oppgj?r ang?ende aksjeopsjonsprogram for ansatte

Det henvises til pressemelding datert 4. mars 2011.
Oppgj?r for alle ut?vde aksjer er basert p? en salgspris p? NOK 25,9834 per aksje.
Primerinsider CFO Gunnar Dolven kj?pte 3 000 aksjer for totalt NOK 77 950,20. Gunnar Dolvens beholdning etter dette utgj?r 16 667 ikke-ut?vde aksjeopsjoner i Selskapet til innl?sningskurs NOK 10,00. Per i dag kontrollerer Dolven 8 000 aksjer privat samt 301 872 aksjer via Dalvin R?dgivning AS, totalt 309 872 aksjer i Selskapet.
Stavanger, 17. mars 2011
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40
www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Coop Extra   #Coop Norge Coop