valutasp?rsm?l

Badger Explorer ASA – Fastsettelse av oppgj?r ang?ende aksjeopsjonsprogram for ansatte

5875 per aksje. Primerinsider CTO Erling A. Woods kj?pte 3 000 aksjer for NOK

5875 per aksje.
Primerinsider CTO Erling A. Woods kj?pte 3 000 aksjer for NOK 23

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy