Hel-

Badger Explorer ASA ? Godkjenning av ?rsregnskap for 2010

Badger Explorer ASAs ?rsregnskap for 2010 er i dag godkjent av styret i selskapet. Det er ingen endringer av betydning med hensyn til forel?pige tall, som ble presentert tilknyttet 4Q 2010 rapporten 23. februar 2011.
Styrets ?rsberetning, ?rsregnskap med noter og revisors beretning er vedlagt denne meldingen.
Stavanger, 30. mars 2011
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40
www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #MNOK   #Raimond Pettersen