Offentlig ?konomi

Badger Explorer ASA ? Innovasjon Norge har bevilget 20 millioner kroner i st?tte til Badger Demonstrator programmet

Badger Explorer Demonstrator programmet. Badger Explorer ASA (BXPL) er videre i dialog med flere

Badger Explorer Demonstrator programmet. Badger Explorer ASA (BXPL) er videre i dialog med flere oljeselskap

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy