Hel-

Badger Explorer ASA – ?kning av selskapets aksjekapital

23-03-2011 16:36 Badger Explorer ASA Det henvises til b?rsmeldinger datert 4. og 17. mars 2011.

Det henvises til b?rsmeldinger datert 4. og 17. mars 2011.
Kapitalforh?yelse er n? registrert i Foretaksregisteret. Aksjekapitalen i Badger Explorer ASA er etter registreringen NOK 2 314 036,12 fordelt p? 18 512 289 aksjer, hver med p?lydende verdi NOK 0,125.
Etter emisjon av 73 249 nye aksjer ? NOK 10,- har selskapets egenkapital ?kt med NOK 732 490,-.

Stavanger, 23. mars 2011
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40
www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy