Hel-

Badger Explorer ASA ? Oppkj?p av ytterligere 25% av Calidus Engineering Ltd.

er selskapets verksted utstyrt for ? fabrikkere prototyper. Inntekt kommer fra lokale og internasjonale kunder innen oljeindustrien

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy