b?rs

Badger Explorer ASA ? Rapport for 2. kvartal og f?rste halv?r 2010

Badger Explorer ASA legger i dag frem rapport for andre kvartal og f?rste halv?r 2010.
Kvartalspresentasjonene avholdes onsdag, 25. august p? Hotel Continental i Oslo kl 11:00 og torsdag, 26. august i selskapets kontorer i Stavanger kl 09.00.
Testprogrammet, med fullskala selvbegravingstest av Badger Explorer verkt?yet, har v?rt selskapets viktigste oppgave i f?rste halv?r av 2010. B?de forberedelser, gjennomf?ring av testprogrammet og demonstrasjoner i etterkant har v?rt omfattende.
I slutten av april i ?r annonserte Badger Explorer ASA (BXPL) at en vellykket og banebrytende demonstrasjon av selskapet Badger Explorer teknologi/verkt?y ble gjennomf?rt p? testanlegget i Brummunddal. Det er gjennomf?rt vellykket boring i et lukket system (closed cavity). Dette er, slik selskapet vurderer det, en demonstrasjon av den patenterte teknologien og verdens f?rste operasjon i sitt slag.
Badger Explorer ASA arbeider med forbedringer av verkt?yet for ? tilpasse det til operasjoner i flere ulike typer bergarter, samt for ? muliggj?re boring til st?rre dybder og under h?yere temperaturer.
Parallelt med den teknologiske utviklingen vurderer selskapet, sammen med sine industrielle partnere ExxonMobil, Shell og Statoil, omfang og innhold i det videre utviklingsprogrammet. Partene har besluttet ? gjennomf?re en ny selvbegravingstest i Brummunddal.
Badger Explorer ASAs gode finansielle posisjon opprettholdes, og med det har selskapet et solid grunnlag for ?kt operasjonell aktivitet og organisatorisk ekspansjon.
Ved utgangen av andre kvartal 2010 hadde Badger Explorer konsernet en egenkapital p? 194.6 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel p? 91,7 prosent, og beholdning av likvide midler p? tilsammen115,9 millioner kroner. Betydelig kontantbeholdning samt st?tten fra selskapets industrielle samarbeidspartnere anses ? v?re tilstrekkelig til ? finansiere Badger Explorer ASA frem til en kommersiell fase.
Badger Explorer konsernet (omfatter ogs? det 50 prosent eide Calidus Engineering Ltd., UK) hadde i andre kvartal 2010 driftsinntekter p? kNOK 1 723 (kNOK 1 926). Driftsutgiftene i kvartalet var kNOK 7 274 (kNOK 4 728), mens EBITDA for kvartalet var negativt med kNOK 5 551 (negativt kNOK 2 802).
Fremdriften gjennom f?rste halv?r 2010 og den vellykkede testen av konseptet har f?rt Badger Explorer ASA n?rmere m?let om ? tilby markedet en kommersiell tjeneste til sine partnere og til olje- og gassmarkedet generelt.
Stavanger, 24. august 2010
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil 47 916 43 552, kontor 47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil 47 908 53 168, kontor 47 52 97 45 40
www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy