valutasp?rsm?l

Badger Explorer ASA – Rapport for 2. kvartal/1. halv?r 2011

a8

Badger Explorer ASA sender i dag ut sin 2. kvartals/1. halv?r rapport for 2011. Tilknyttede investorpresentasjoner holdes p? Hotel Continental i Oslo i dag onsdag 24. august 2011 kl 11:00, og p? selskapets hovedkontor, Forusskogen 1 i Stavanger, p? torsdag 25. august 2011 kl 09:00.
I l?pet av f?rste halv?r av 2011 har Badger Explorer ASA planlagt og gjennomf?rt de to gjenv?rende testene av milep?l 3. Onsdag 18.august sendte BXPL pressemelding om at de tre oljeselskapene som er har st?ttet Badger Explorer prototype prosjektet, ExxonMobil, Shell and Statoil, enstemmig og uten ytterligere betingelser har godkjent resultatene fra milep?l 3 testene og videre godkjent at prototypeprosjektet er fullf?rt og avsluttet.
Styret i BXPL anser avslutningen av prototypeprosjektet som et konseptuelt gjennombrudd for Badger Explorer teknologien. Videre anses dette som en viktig milep?l i selskapets historie.
Selskapet g?r n? inn i den pre – kommersielle fasen. Det p?g?r samtaler med oljeselskapene om st?tte til den neste fase med utviklingen av Badger Explorer teknologien, ogs? kalt 125 Demonstrator programmet. Det er en prioritert oppgave for tredje kvartal 2011 ? fullf?re disse samtalene og oppn? enighet om de konkrete bidrag for denne fasen.
Selskapet har ogs? igangsatt forberedelser av de f?rste tjenester og produkter til olje- og gass- industrien. Identifisering og utvikling av tidligfase applikasjoner vil fortsette i kommende m?neder.
Badger Explorer ASA konsernet hadde per 30. juni 2011 likvide midler p? MNOK 62,4. Badger Explorer konsernet, som ogs? omfatter det 75 prosent eide Calidus Engineering Ltd, UK, hadde i 2. kvartal 2011 driftsinntekter p? kNOK 2 928 og for f?rste halv?r 2011 kNOK 5 986 (tilsvarende tall for 2. kvartal ?ret f?r var kNOK 1 723 og for f?rste halv?r 2010 kNOK 3 013). Driftsutgiftene per andre kvartal 2011 ble kNOK 9 300 og kNOK 17 590 for f?rste halv?r 2011 (sammenlignet med kNOK 7 274 for andre kvartal 2010 og kNOK 11 514 for f?rste halv?r 2010). EBITDA for andre kvartal 2011 ble kNOK -6 371 og kNOK -11 603 i f?rste halv?r 2011. (EBITDA ?ret f?r var kNOK -5 551 for andre kvartal 2010 og kNOK ? 8 501 for f?rste halv?r 2010)
Selskapet opplever n? ?kende interesse fra en rekke interessenter som potensielle samarbeidspartnere, operat?rer og leverand?rer i oljeindustrien. Med de gode resultater som er oppn?dd i den senere tid opprettholder styret sitt optimistiske syn p? fremtiden, b?de n?r det gjelder den videre utvikling av Badger Explorer – teknologien og det markedet denne vil betjene.
Stavanger, 24. august 2011
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40
www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy