valutasp?rsm?l

Badger Explorer ASA – Vellykket prototype test gjennomf?rt i Brumunddal

Badger Explorer ASA har gleden av ? meddele at siste fase av Milepel 3 i Badger Explorer Prototype Prosjektet er gjennomf?rt. Dette har v?rt en ny boretest i sandsteinsformasjon p? testanlegget i Brumunddal hvor Badger Explorer verkt?yet har boret og bygget plugg under vannspeilet i ?pent hull, noe som ikke v?rt gjort tidligere. Denne testen ble utf?rt 13. juli med oppl?ftende resultat.
?Avslutning av testprogrammet i prototype prosjektet er et konseptuelt gjennombrudd for v?r teknologi og helt klart den viktigste milepelen i selskapets historie hittil?, sier selskapets styreleder Marcus Hansson.
Prototypeprosjektavtalen ble inng?tt med Forskningsr?det, ExxonMobil, Shell og Statoil i april 2005. Badger Explorer Prototype Prosjektet har best?tt av tre hovedmilep?ler: Siste milep?l, Milepel 3, er n? sluttf?rt med vellykkede og oppl?ftende resultater. Denne milep?len har v?rt to-delt, hvor f?rste del var gjennomf?ring av en boretest i leire. Denne testen ble gjennomf?rt p? selskapets testanlegg p? Sola i mai i ?r, ref. pressemelding av 30. mai 2011. Andre del av Milepel 3 har v?rt en ny boretest p? testanlegget i Brumunddal hvor Badger Explorer verkt?yet har operert under vannspeilet i ?pent hull. Testen ble gjennomf?rt ved at Badger Explorer verkt?yet boret 2,6 meter hull, transporterte og separerte borekakset inne i verkt?yet og tettet hullet bak seg ved ? bygge en solid plugg. Boretesten hadde en varighet p? ca 8 timer og ble avsluttet grunnet mekaniske ufordringer med verkt?yet, noe som var forventet, siden prototypeversjonen ikke har den robusthet i konstruksjonen som skal til for ? gjennomf?re boretester av lang varighet.
Badger Explorer ASA anser prototype prosjektet som avsluttet ved denne vellykkede boretesten. Endelig godkjenning av Milepel 3 vil utl?se utest?ende prosjektst?tte fra industripartnerne.
De endelige resultatene fra Milepel 3 testingen vil bli presentert for prosjektets styrings komité medio august. Komiteen best?r av prosjektets industrisponsorer, ExxonMobil, Shell og Statoil og det er styringskomiteen som formelt beslutter avslutning av Badger Explorer Prototype Prosjektet.
Milepel 1, teknisk mulighetsstudie, denne ble gjennomf?rt i 2005 og godkjent av oljeselskapene desember i 2005.
Milepel 2, fullskala konseptverifikasjonen, ble gjennomf?rt p? testanlegget i Brumunddal i oktober 2010, ref pressemelding av 18. oktober 2010, og godkjent av oljeselskapene i desember i fjor.
?Gjennomf?ring av siste del av Milepel 3 inneb?rer ogs? at vi n? formelt starter dialogen med s? vel oljeselskapene som Innovasjon Norge om innhold i, og finansiell bistand til neste fase i Badger Explorer?s utviklingsprogram, den pre-kommersielle fasen. Denne fasen skal trekke sammen alt vi har l?rt fra prototype prosjektet og omsette dette til en robust produktplattform for Badger Explorer teknologien, og som skal danne basis for det verkt?yet som tas ut i felt?, sier administrerende direkt?r Kjell Erik Drevdal.
?De samlede resultatene for prototypeprogrammet er oppl?ftende og selskapet er stolt over ? ha fullf?rt det omfattende test- og utviklingsarbeidet som vi n? avslutter. Vi ser n? frem til ? sette fart p? neste fase i den videre utviklingen av v?re tjenester?, avslutter administrerende direkt?r Kjell Erik Drevdal.
Stavanger, 15. juli 2011
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40
www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy