del?rsrapporter

Badger Explorer ASAs ?rlig oversikt over offentliggjorte opplysninger

KPI steg med 0,5 prosent fra februar til mars 2010. Det var ?kte priser p? elektrisitet inkludert nettleie som bidro mest til oppgangen. Fra mars 2009 til mars 2010 steg KPI med 3,4 prosent, mens KPI-JAE steg med 1,7 prosent.

[Figur: Konsumprisindeksen. 1998=100]

Konsumprisindeksen (KPI) var 129,3 (1998=100) i mars 2010, mot 125,1 i tilsvarende m?ned i 2009. Det tilsvarte en tolvm?nedersvekst p? 3,4 prosent i mars, mot 3,0 prosent m?neden f?r. Tolvm?nedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,7 prosent i mars 2010, mot 1,9 prosent m?neden f?r.

Ytterligere oppgang i kraftprisene
Konsumprisene steg samlet med 0,5 prosent fra februar til mars 2010. I likhet med m?neden f?r var det prisene p? elektrisitet inkludert nettleie som ga det st?rste bidraget til ?kningen, med en oppgang p? 5,4 prosent. Husholdninger med forskjellige kontraktstyper knyttet til elektrisitet sto
likevel overfor helt ulik prisutvikling fra februar til mars. Husholdninger med standard variable priskontrakter opplevde kraftig oppgang mens spotpriskontraktene falt kraftig.

Prisene p? kl?r og skot?y steg med henholdsvis 2,3 og 2,9 prosent fra februar til mars 2010, etter en periode med stor tilbudsaktivitet. Drivstoff og sm?remidler ble 3,0 prosent dyrere fra februar til mars, og prisene p? m?bler, innrednings- og dekorasjonsartikler gikk opp 2,4
prosent.

Prisene p? b?ker falt med hele 25,0 prosent i mars, Siste del av Mammutsalget bidro sterkt til den kraftige prisnedgangen for denne gruppen.

KPI opp 3,4 prosent siste tolv m?neder

Tolvm?nedersveksten i KPI ?kte fra 3,0 prosent i februar til 3,4 prosent i mars.

Den viktigste enkelt?rsaken til oppgangen var elektrisitetsprisene inkludert nettleie som steg med 34,8 prosent fra mars 2009 til mars 2010. For drivstoff og sm?remidler ble det registrert en prisoppgang p? 16,6 prosent. Andre pris?kninger som bidro vesentlig til tolvm?nedersveksten i
KPI var knyttet til tjenester innenfor kultur og fritid, restauranttjenester samt pakketurer.

Prisene p? kl?r falt 6,3 prosent siste tolv m?neder, og var sammen med prisfall p? teletjenester og audiovisuelt utstyr de gruppene som i sterkest grad dempet veksten i KPI.

Det er ogs? verdt ? merke seg at matvareprisene viste nullvekst i tolvm?nedersperioden. Ser man bort fra perioden juli 2001-juni 2002 da merverdiavgiften p? matvarer ble redusert fra 24 prosent til 12 prosent, m? man helt tilbake til januar 1994 for ? finne tolvm?neders nullvekst for matvareprisene.

Tolvm?nedersveksten i KPI ?kte med 0,4 prosentpoeng fra februar til mars. Det skyldtes hovedsakelig at elektrisitetsprisene inkludert nettleie ?kte med 5,4 prosent fra februar til mars i ?r, mens de falt med 5,2 prosent i samme periode i fjor. Drivstoff og sm?remidler viste ogs? en nedgang i prisene i fjor og en oppgang i samme periode i ?r,og var dermed ogs? med p?
? dra opp tolvm?nedersveksten i KPI.

Tolvm?nedersveksten i KPI-JAE falt med 0,2 prosentpoeng, fra 1,9 prosent i februar til 1,7 prosent i mars. Denne utviklingen kan sees i sammenheng med at prisene p? kl?r og husleie steg kraftigere i KPI fra februar til mars i fjor sammenlignet med samme periode i ?r.

[Tabell: Konsumprisindeksen. 1998=100]

http://www.ssb.no/kpi/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy