del?rsrapporter

BANK NORWEGIAN MED OVERSKUDD I 2009 ? I SITT ANDRE HELE DRIFTS?R.

DOF ASA ( “DOF”) har levert en s?knad om b?rsnotering hos CVM, (kredittilsynet i Brasil), som et f?rste skritt for en mulig b?rsnotering av DOF?s virksomhet i Brasil, Norskan Offshore, p? b?rsen i S?o Paulo. En emisjon er ment ? iverksettes i forbindelse med en eventuell b?rsnotering.

En b?rsnotering vil styrke DOF?s tilstedev?relse i Brasil og vil v?re et viktig element for ? tilrettelegge for en fremtidig vekst i omr?det. En b?rsnotering forventes ? tiltrekke betydelig interesse fra investorer i regionen.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Mons Aase, 91 66 10 12
CFO Hilde Dr?nen, 91 66 10 09

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy