Hel-

Banker forhandler om sammenslutning

Banker forhandler om sammenslutning

Styrene i Halden Sparebank og Rygge-Vaaler Sparebank
har den 5. og 6. februar 2011 vedtatt ? innlede
forhandlinger med sikte p? en sammenslutning mellom
de to sparebankene.

Styrene ?nsker ved en sammenslutning av de to bankene
? legge grunnlaget for en offensiv tiln?rming til
konkurransesituasjonen – med spesielt fokus p? lokal
styrke. Begge bankene er SpareBank 1-banker, med
solid innsikt og kunnskap om hverandre.

Styrene fremhever videre at en vellykket prosess m?
bygge p? en balansert fordeling av viktige funksjoner
og posisjoner.

Den sammensluttede bank skal v?re en bank med
eierandelskapital (egenkapitalbevis). Kapitalen i
dagens sparebanker blir igjen i lokalsamfunnet der
den er skapt. Styrene ?nsker ? etablere to
sparebankstiftelser med solide kapitalgrunnlag
(grunnfond). Avkastningen til sparebankstiftelsene
vil bli brukt til ? st?tte allmennyttige form?l i de
distrikt som sparebankstiftelsene omfatter.

Det legges opp til ? videref?re sterke
kompetansemilj?er, lokale styrer og lokal
beslutningsrett.

Hvis enighet om sammenslutning vil det bli foresl?tt
at navnet p? den sammensluttete banken blir SpareBank
1 ?stfold Akershus. Hovedkontoret vil bli etablert i
Rygge kommune.
Ivar Listerud vil bli foresl?tt som administrerende
direkt?r og Arild Bj?rn Hansen som
viseadministrerende direkt?r.

Ingen ansatte skal sies opp som f?lge av en eventuell
sammenslutning mellom Halden Sparebank og Rygge-
Vaaler Sparebank.

Partene skal forhandle om en avtale med vilk?rene for
en sammenslutning, herunder forslag til bytteforhold.
Det vil ogs? bli gjennomf?rt en ?konomisk og juridisk
gjennomgang av bankene. Styrene i Halden Sparebank og
Rygge-Vaaler Sparebank ?nsker en rask prosess og skal
i m?te den 11. april 2011 ta stilling til en avtale
om sammenslutning.

Hvis enighet om sammenslutning oppn?s, skal styrene i
de to bankene fremme forslag overfor sine
forstanderskap om sammenslutning av de to bankene.

Endelig vedtak om sammenslutning treffes av
forstanderskapene i henholdsvis i Halden Sparebank og
Rygge-Vaaler Sparebank. Et vedtak om sammenslutning
m? godkjennes av Finansdepartementet f?r
sammenslutningen kan gjennomf?res.

Det vil bli sendt ny b?rsmelding etter styrem?ter i
bankene den 11. april 2011.

Halden og Moss,
7. februar 2011

Kontaktpersoner:
Asle Bugd?-Petersen, adm. banksjef, Halden Sparebank,
tlf. 901 17 888
Ivar Listerud, adm. direkt?r, Rygge-Vaaler Sparebank,
tlf. 915 34 560

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy