Offentlig ?konomi

Barneforsikring trygger familie?konomien

Alle norske skolebarn, og mange barnehagebarn, er forsikret mot ulykker i skole- og barnehagetiden. N? tilbyr KLP en utvidet barneforsikring som gir erstatning ogs? ved alvorlig sykdom, og som gjelder d?gnet rundt.
– Vi har lansert det vi mener er en meget godt sammensatt barneforsikring, uten kompliserte valg, sier administrerende direkt?r Hans Martin Hovden i KLP Skadeforsikring AS.
Han anbefaler sterkt at man tegner en forsikring som inneholder uf?repensjon for barnet. – I utarbeidelsen av ny barneforsikring har vi prioritert at barnet skal f? en betydelig bedre ?konomi ved varig arbeidsuf?rhet, med uf?repensjon fram til 67 ?rs alder, sier Hovden.
Gir foreldrene fleksibilitet
– KLPs barneforsikring er ogs? sv?rt konkurransedyktig fordi vi har lagt vekt p? ? gi foreldrene ?konomisk rom til ? v?re mer sammen med barnet og prioritere annerledes i en vanskelig situasjon. For eksempel kan de f? dagpenger i inntil ett ?r ved barns sykehusopphold, sier Hovden.
KLP Skadeforsikring har gjennom 2011 hatt en jevn vekst i personkundemarkedet, hvor selskapet gir spesielt gode betingelser til ansatte i kommunal sektor og helseforetakene.
Forsikret hele d?gnet
Norske kommuner og fylkeskommuner plikter ? ulykkesforsikre barn i skoletiden, og mange barn er ogs? dekket av ulykkesforsikringer mens de befinner seg p? SFO, barnehage og idrettsaktiviteter.
Disse ulykkesforsikringene vil ikke hjelpe barnet ?konomisk om det rammes av alvorlig sykdom. Med en utvidet barneforsikring av den typen KLP lanserer n?, er barnet ogs? forsikret d?gnet rundt.
– KLPs nye barneforsikring utl?ser en rekke erstatninger som kommer i tillegg til offentlige ytelser og st?tteordninger, dersom en vanskelig situasjon skulle oppst?. Det gjelder blant annet erstatning ved medisinsk invaliditet, engangserstatning ved alvorlig sykdom og ved varig arbeidsuf?rhet, og dagpenger til foreldre ved barns sykehusopphold, sier Hovden.

Fakta:
? 51 prosent av norske barn hadde barneforsikring ved utgangen av 2011
? Til sammenligning har over 70 prosent av svenske barn barneforsikring
? Siden 2005 har antall barneforsikringer ?kt med 131 prosent i Norge
(Kilde: Finansn?ringens Fellesorganisasjon)

For mer informasjon kan du kontakte:
Hans Martin Hovden, administrerende direkt?r i KLP Skadeforsikring
Tlf: 911 36 910 eller e-post: [email protected]
eller
Robin ?stby, leder personmarked i KLP Skadeforsikring
tlf. 916 06 918 eller e-post: [email protected]

Du kan lese mer om hva KLPs barneforsikring omfatter p? www.klp.no/barneforsikring.
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 285 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lutz Hertel   #NYTT   #SPA   #Susan Harmsworth