DK

Basisbanks ?rsrapport for 2011

Ny strategi og styrket kapitalgrundlag skaber solidt grundlag for fremtidig indtjening.
Basisbank havde i 2011 en positiv basisindtjening f?r nedskrivninger og kursreguleringer. Basisindtjeningen blev drevet af bankens privatkundeaktiviteter, der ogs? i 2011 bidrog med et solidt indl?nsoverskud og repr?senterer en begr?nset risiko p? udl?n. Manglende forretningsm?ssig udvikling af disse aktiviteter bet?d dog i kombination med fortsatte nedskrivninger p? bankens erhvervsengagementer og negative kursreguleringer, at bankens basisindtjening samlet blev p? -5 mio. kr. Bankens resultat f?r skat blev -54,8 mio. kr.
Bankdirekt?r i Basisbank, Jens Hoeck, udtaler i forbindelse med ?rsrapporten:
??rets resultat er selvf?lgelig klart utilfredsstillende. Der har imidlertid i andet halv?r og ind i 2012 v?ret arbejdet intensivt p? at styrke bankens basisindtjening og kapitalgrundlag, og resultaterne af disse initiativer skaber grundlag for langt mere positive forventninger til udviklingen i 2012?.
Den 24. februar 2012 blev Basisbank k?bt af Bokredit A/S, og i forbindelse med ejerskiftet styrkedes kapitalgrundlaget med en kapitaludvidelse p? 70 mio. kr. og et nyt ansvarligt l?n p? 5 mio. kr. Med denne styrkelse af kapitalgrundlaget er bankens solvensoverd?kning opgjort til 2,9% pr. 31. marts 2012. Sammenl?gningen af Bokredit og Basisbank betyder desuden, at Basisbanks portef?lje af privatkunder nu er mere end fordoblet. Denne attraktive portef?lje p? mere end 30.000 privatkunder er udgangspunktet for en ny fokuseret forretningsmodel med strategisk sigte p? at servicere private kunder med basale bankprodukter via internettet.
?Det er vores ambition at udvikle og styrke privatkundeaktiviteterne, der rummer et attraktivt potentiale, som vi i det nye set-up har ideelle muligheder for at udnytte med en st?rk fundingstruktur og velafpr?vede systemer, der g?r os i stand til at tilbyde hurtig og effektiv betjening af vores kunder via internettet. Sidel?bende forts?tter vi den m?lrettede nedbringelse af de erhvervsengagementer, som aktuelt udfordrer b?de indtjening og risikoeksponering. Vi har alene i 2011 nedbragt disse erhvervsengagementer med mere end 160 mio. kr., og denne indsats forts?tter i 2012. Vi forventer derfor, at den nye forretningsmodel, det styrkede kapitalgrundlag og en m?lrettet implementering af bankens nye strategi vil skabe grundlag for en markant forbedret basisindtjening og et positivt resultat f?r skat i 2012?, siger bankdirekt?r Jens Hoeck.
Forventningerne til den positive udvikling er bl.a. baseret p? en markant stigning i bankens nettorente og gebyrindt?gter, som forventes at blive i niveauet 150 mio. kr. mod 59 mio. kr. i 2011.
Basisbanks ?rsrapport kan downloades p? www.basisbank.dk
Basisbank har en internetbaseret forretningsmodel med fokus p? at levere h?j kvalitet,
tilg?ngelighed og konkurrencedygtige priser. Basisbank har cirka 30.000 privatkunder og aktiviteter
inden for erhverv, som er under nedbringelse. Finansieringsaktiviteterne markedsf?res fortsat under
tre varem?rker: Selene Finans A/S, Selene Finans AB og L?nLet A/S. Basisbank har en samlet balance
p? cirka 2,4 mia. kroner. L?s mere p? www.basisbank.dk

Similar Posts