Privat?konomi

Basware og MasterCard blir partnere og endrer m?ten bedrifter betaler og f?r betalt

Ny e-betalingsl?sning forenkler fakturabetalingen og forbedrer kontantstr?mmen:
Oslo, Norge, 23. september 2013 ? Basware, som er den ledende leverand?ren av efaktura- og behov-til-betalingsl?sninger, har inng?tt et samarbeid med MasterCard, et av verdens st?rste betalingsnettverk, for ? revolusjonere elektroniske betalingsl?sninger. Hensikten er ? sikre leverand?rer rask betaling og godkjenning p? fakturaer samtidig som betalingsbetingelsene for kj?pere blir utvidet. Partnerskapet kombinerer MasterCards globale betalingsnettverk med Basware Commerce Network for ? levere unike B2B-l?sninger.
Selskaper over hele verden ser etter nye m?ter ? utnytte fordelene som l?sninger for elektronisk fakturering og behov-til-betaling kan gi. Tradisjonelt sett kan bedrifter, selv sv?rt vellykkede, oppleve ?konomiske ytelsesproblemer tilknyttet lange betalingsprosesser ? spesielt n?r det gjelder kostbare internasjonale betalinger. Dette er for?rsaket av en avhengighet til papirbaserte betalinger, tidkrevende prosesser, d?rlig digitale transaksjonstjenester og lav tillitt til likviditetsstyring ? et problem som til og med kan skape problemer i forsikringen om leveranser. MasterCard og Basware vil endre m?ten selskaper gj?r forretninger med hverandre gjennom denne nye, globale betalingsl?sningen.
E-betalingstjenesten er drevet av Basware Commerce Network, som er koblet til MasterCards globale betalingsnettverk og utnytter MasterCards unike portef?lje av betalingsl?sninger. Dette vil gi umiddelbare kostnads- og tidsbesparelser for bedrifter i alle st?rrelser.
? Dette samarbeidet er av en stor og viktig karakter, ikke bare for Basware og v?re kunder, men ogs? for alle virksomheter som driver med kj?p og salg, samt for hele behov-til-betalings- og efakturaindustrien. Lanseringen av denne tjenesten utgj?r enda eksempel p? hvordan efaktura utvikler seg fra ? i en stor grad v?re en teknisk tjeneste fokusert p? ? levere effektive prosesser, til en tjeneste som er i stand til ? levere forvandlende kommersielle fordeler for virksomheten. L?sninger som dette er n?tiden og fremtiden for enhver bedrifts finansielle strategi. Denne utviklingen har potensial til ? revolusjonere betaling, noe som kan ogs? p?virke ?konomien for ?vrig, sier Esa Tihilä, CEO i Basware.
? Samarbeidet med MasterCard representerer en betydelig utvidelse av tjenestene vi leverer, og er en viktig milep?l, ogs? for oss i Norge. Vi er begge globale organisasjoner, og vi deler samme visjon for moderne forretningsdrift, med heldigitale l?sninger fra innkj?p til betaling. Samarbeidet med MasterCard vil bidra til ? optimalisere fakturaprosessene for en rekke selskaper ? p? jakt etter morgendagens gevinster allerede i dag ? deriblant ogs? i Norge, sier Olav Abel Lindberg, Norgessjef i Basware.
Basware Commerce Network h?ndterer allerede over 50 millioner fakturaer ?rlig, til en verdi p? mer enn USD 420 milliarder, fordelt p? over 900 000 handelspartnere i 100 land. Omfanget og rekkevidden kombineres med MasterCards internasjonale nettverk av betalingskort, som dekker over 150 valutaer i flere enn 210 land og omtrent 20 000 finansielle institusjoner. Den nye tjenesten vil s?rge for at leverand?rene er garantert ? f? en tidlig betaling uten ? plassere noen ekstra byrde p? kj?pere, noe som skaper en viktig ?konomisk buffer for virksomheter av alle st?rrelser.
MasterCard er sv?rt forn?yd med ? kunngj?re den nye alliansen med Basware. Sammen skal vi forandre m?ten virksomheter betaler og f?r betalt ? gjennom ? levere ?kt fart og kontroll i betlingsprosessen, i tillegg til kostnadsbesparelser for b?de kj?pere og leverand?rer. MasterCards aktiva innen verdensledende nettverk, data og teknologi representerer, i tandem med Baswares industriledende behov-til-betalingsnettverk, den ideelle kombinasjonen for ? lykkes. Gjennom ? kombinere et av de st?rste betalingsnettverkene med et transaksjonsnettverk i tilsvarende skala, skal vi forenkle betalingsprosessene og gi ?kt kontantstr?m for virksomheter av alle st?rrelser, sier Hany Fam, President, Globale strategiske allianser i MasterCard.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Olav Abel Lindberg, Norgessjef, Basware Norge
Tel: +47 908 21 801
Epost: [email protected]
Om MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, er et teknologiselskap i den globale betalingsbransjen. Vi opererer verdens raskeste betalingsh?ndteringsnettverk, som knytter forbrukere, finansielle institusjoner, kj?pere, myndigheter og bedrifter i mer enn 210 land og territorier. MasterCards produkter og l?sninger gj?r hverdagen med handel ? som shopping, reiser, forretningsdrift og ?konomiadministrasjon ? enklere, sikrere og mer effektiv for alle. F?lg oss p? Twitter @MasterCardNews, delta i diskusjonen p? Cashless Pioneers-bloggen og f? med deg de siste nyhetene p? Engagement Bureau.
Om Basware
Basware tilbyr ?pne og sikre skybaserte og lisensbaserte l?sninger som h?ndterer efaktura og hele prosessen fra innkj?p til betaling, til b?de sm? og store virksomheter. L?sningene s?rger for ?kt effektivitet innen innkj?p, fakturah?ndtering, samt reise- og utlegg.
Uavhengig av bransje og st?rrelse p? virksomheten bidrar Basware sine l?sninger til vesentlige kostnadsbesparelser, oversikt over kontantstr?mmen og forbedret samarbeid mellom kunde og leverand?r. Basware Commerce Network er det st?rste nettverket av sitt slag i verden, og er etablert p? prinsipper om ?penhet der alle virksomheter kan handle og samhandle. I dag kobler Basware sammen millioner av brukere i 900 000 virksomheter fra over 100 land.
Basware er global ledende leverand?r av l?sninger for effektivt innkj?p, effektivt salg og samhandling. Finn ut hvordan Basware forbedrer innkj?p og ?konomifunksjonene og ?ker l?nnsomheten p?: www.basware.no
https://twitter.com/basware
https://www.facebook.com/BaswareCorporation
http://www.linkedin.com/company/basware

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lars Wiig