DK

Bayer forts?tter positiv forretningsudvikling i 2. kvartal

“S?rligt vores Life Science-forretning fortsatte sin dynamiske udvikling med en opmuntrende stigning i oms?tningen inden for vores Nord- og Latinamerikanske CropScience forretning og i salget af vores nyligt lancerede farmaceutiske produkter?, fortalte Dr. Marijn Dekkers, CEO for Bayer-koncernen i morges, da kvartalsrapporten for ?rets 2. kvartal blev offentliggjort.
V?kst i oms?tningen inden for alle forretningsomr?der
Koncernoms?tning p? 10.458 mio. euro
EBIT forbedres med 14,5 % til 1.473 mio. euro
EBITDA f?r s?rlige poster stiger til 2.217 mio. euro ? til trods for negative valutaeffekter p? 7 %
Indtjening f?r indkomstskat stiger med 13,3 % til 953 mio. euro
Dividende pr. aktie p? niveau med 1. kvartal
Forventningerne til 2014 bekr?ftet

Leverkusen, 30. juli 2014 ? Bayer-koncernen fortsatte sin positive forretningsudvikling i 2. kvartal af 2014 med en samlet oms?tning p? 10.458 mio. euro. Inden for forretningsomr?det HealthCare var v?ksten i oms?tningen p? 0,9 % til 4.845 mio. euro, prim?rt afledt af salget af de nyligt lancerede farmaceutiske produkter (Xarelto, Eylea, Stivarga, Xofigo og Adempas). Oms?tningen inden for landbrugs- og ern?ringsforretningen, CropScience, steg med 3,3 % til 2.470 mio. euro. Inden for Bayers forretning for h?jteknologiske polymerer, MaterialScience, endte oms?tningen p? niveau med 1. kvartal p? 2.864 mio. euro.

Til redaktionen:
Den fulde rapport over forretningsudviklingen i Bayer-koncernen i 2. kvartal 2014 findes her: http://www.stockholders-newsletter-q2-2014.bayer.com/TV-redakt?rer kan downloade og bestille tv-optagelser og film om Bayer gratis p?:
https://www.tv-footage.bayer.com/en/homepage.aspxBayer er en international virksomhed med kernekompetencer inden for sundhed, ern?ring og h?jteknologiske materialer. Vores produkter og serviceydelser har til form?l at gavne mennesker og forbedre deres livskvalitet. Samtidig arbejder vi for at skabe v?rdi gennem innovation, v?kst og en h?j indtjeningsevne. I 2013 havde Bayer 113.200 ansatte og en oms?tning p? 40,2 mia. euro og investerede 3,2 mia. euro i forskning og udvikling, svarende til 8 % af koncernens oms?tning. Bayer koncernen har forpligtet sig til at f?lge principperne om b?redygtig udvikling og til at agere som en social og etisk ansvarlig virksomhed. Derfor v?gter vi ?konomisk, milj?m?ssig og social ansvarlighed lige h?jt i vores virksomhedspolitik. Se www.bayer.dk for mere information.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy