Hel-

Bedret driftsresultat og styrket soliditet i Bank2

07-04-2011 10:46 Bank2 ASA

Bank2 n?dde for 2010 et driftsresultat etter tap p? utl?n p? MNOK 34,2 mot MNOK 18,6 for 2009. Samtidig ?kte bankens kapitaldekning til 23,7% etter utbytte mot 19,3% ?ret f?r.
? Resultatforbedringen skyldes bedre resultater fra ordin?r utl?nsvirksomhet, lave tap og redusert mislighold p? l?pende utl?n, sier Raimond Pettersen, adm.dir. i Bank2.
? I tillegg har banken reversert tidligere nedskrivninger p? obligasjoner som f?lge av ?kte markedsverdier
gjennom 2010 og realisert obligasjoner med netto gevinst i forhold til bokf?rte verdier, slik at resultat etter skatt endte p? MNOK 33,0, fortsetter Pettersen.
? Vi er godt forn?yde med at banken igjen er i posisjon til ? utbetale utbytte, sier Pettersen, og viser til at banken utbetaler om lag halvparten av resultatet til eierne.
Banken har i 2010 innvilget nye l?n og kreditter for til sammen MNOK 413,4. Dette er en ?kning p? 14,1 % i forhold til 2009. Ved utgangen av 2010 var brutto utl?n p? MNOK 928,2, som gir en vekst p? 3,5 %. Misligholdte utl?n er redusert fra MNOK 159,7 ved utgangen av 2009 til MNOK 137,8 og utgj?r ved ?rsslutt 14,8 % av brutto utl?n, mot 17,8 % i 2009. Netto resultatf?rt tap p? utl?n utgjorde MNOK 3,3 for 2010 mot MNOK 16,5 for 2009.
Bank2 har ved utgangen av 2010 en forvaltningskapital p? MNOK 2 295,6 og en innskuddsdekning p? 216,8%.
? Med v?r solide kapitaldekning er vi godt posisjonert for ? tilby l?n til langt flere kunder enn vi i dag betjener. Banken vil fremover vektlegge l?nnsom vekst i kjernevirksomheten samtidig som vi har fokus p? identifisering av nye vekstomr?der, avslutter Pettersen.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner.
Bank2 ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re
banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk
friskmelding av flest mulig bankkunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy