Marked

Bedret resultat for TAFJORD f?rste halv?r

TAFJORD konsernet fikk et resultat etter skatt p? 78,8 mill. kr for f?rste halv?r 2013. Dette er
en ?kning p? n?rmere 26 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.
Driftsresultatet for f?rste halv?r 2013 ble 184 mill. kr, mot 156 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatforbedringen kom fortrinnsvis i nettselskapet.
– Nettbransjen generelt har hatt svak avkastning de to siste ?rene. For Tafjord Kraftnett innebar dette at selskapet i ?r fikk en engangskompensasjon via inntektsrammen p? 25 mill. kr. Samtidig er inntektsrammen justert ogs? p? en del parametre, noe som har sl?tt positivt ut i ?r, forteller konsernsjef Erik Espeset.
Kraftproduksjonen i f?rste halv?r var 597 GWh (millioner kilowattimer), noe som er 136 GWh lavere enn tilsvarende periode i fjor. Tross for h?yere omr?depris p? kraft ? 30,4 ?re pr kWh mot 25,2 ?re pr kWh f?rste halv?r 2012 ? fikk produksjonsselskapet med dette en nedgang i driftsresultatet p? 15 mill. kr, sett i forhold til samme periode i fjor.
Driftsresultatene for de andre selskapene i konsernet er om lag p? samme niv? som tilsvarende periode i fjor.
TAFJORD fikk en effektiv beskatning p? 49% for f?rste halv?r 2013. Skattekostnaden for ?rets 6 f?rste m?neder utgj?r 75,6 mill. kr. Av dette er 30,7 mill. kr grunnrenteskatt.

TAFJORD er et konsern best?ende av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS. I tillegg til produksjon og salg av milj?vennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, samt installasjonsvirksomhet, tilbyr konsernet ogs? vannb?ren fjernvarme til kunder i store deler av ?lesund kommune. V?rt hovedkontor er i ?lesund og vi har omlag 280 ansatte.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Conductive Ta   #KPI