Privat?konomi

Begynnelsen p? boligdr?mmen

Sparing til bolig kan du aldri begynne for tidlig. Men det er bedre sent enn aldri.
Med h?ye boligpriser er det viktigere enn noen gang ? forberede boligkj?pet s? tidlig som mulig. Greier du ? begynne tidlig med sparing, stiller du langt sterkere n?r du en gang skal kj?pe din egen bolig.
Boligsparing for ungdom er da en gunstig ordning. ?Ungdom? er i denne sammenheng definert som personer under 34 ?r. Det er imidlertid ingen nedre aldersgrense.
Dagens BSU-regler tilsier at du kan spare inntil 20 000 kroner hvert ?r p? BSU-kontoen, med god rente. Fyller du opp kontoen din kan du ogs? trekke fra 4000 kroner p? skatten.
Maksimalt innskudd p? BSU er 150 000 kroner.
Les mer om BSU-reglene her.
Heldigvis har dagens ungdommers sparevilje utviklet seg i takt med prisutviklingen p? boliger. Flere enn noen gang har n? BSU-konto. Hele 64 prosent av nordmenn i alderen mellom 18 og 34 ?r har tatt denne spareformen i bruk, viser unders?kelsen Norsk finansbarometer 2013.
Det er imidlertid én ting du b?r tenke p? f?r du begynner ? spare i BSU.
Skattefradraget er det som gj?r dette til ekstra gunstig sparing. Det er derfor lurt ? vente med ? fylle p? BSUen til du har skattbar inntekt. I mellomtiden kan fondssparing eller en annen sparekonto v?re gode alternativer.
Finanstilsynets krav til egenkapital har ogs? blitt skjerpet de siste ?rene. Noe som understreker viktigheten av tidlig planlegging. N? kreves det at alle som skal kj?pe bolig m? ha minst 15 prosent av kj?pesummen i egenkapital. Et l?n p? 2 millioner kroner krever alts? 300 000 kroner i egenkapital.
Sparebanken S?r tilbyr f?rstehjemsl?n, til bankens laveste rente, p? inntil 85 prosent av kj?pesummen.
Det er ogs? mulig ? l?ne de resterende 15 prosentene, men da kreves det tilleggsikkerhet. Da m? for eksempel foreldre stille som kausjonister for l?net.
Et annet alternativ er startl?n i Husbanken. Husbanken er ikke underlagt Finanstilsynet og trenger derfor ikke ? kreve 15 prosent egenkapital av sine l?ntakere. Dette er imidlertid en ordning som er forbeholdt personer som er i en spesielt vanskelig ?konomisk situasjon.
Med boligl?nskalkulatoren kan de se hvor mye et l?n koster deg i m?neden.
Gj?r du gode valg mens du er ung, vil boligdr?mmen lettere realiseres n?r du skal etablere deg i markedet.

Om Sparebanken S?r
Sparebanken S?r er en selvstendig sparebank som ble grunnlagt i 1984. Hovedmarkedet er konsentrert rundt Aust-Agder, Vest Agder og Telemark, og de til sammen 450 000 innbyggerne har 30 ekspedisjonskontorer ? benytte seg av. Gjennom kompetanse, beslutningskraft og n?rhet til markedet skal kundene oppleve en merverdi som gj?r Sparebanken S?r til det naturlige f?rstevalget for privatpersoner og n?ringsliv i bankens markedsomr?de.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Nils Lindhe   #SAS   #VILA   #Vice President Loyalty