del?rsrapporter

BEKREFTER REVIDERTE TALL FRA KOMPLETT

Utstedere av b?rsnoterte omsettelige verdipapirer er p?lagt ? sende til b?rsen en ?rlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmenheten, jfr. b?rsforskriftene § 5-2 femte ledd.

Vedlagt ?rlig oversikt for 2009 for selskapet Komplett ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1397982]

Komplett ASA Aarligoversikt 2009: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy