Finans

BELSHIPS UTL?N AV AKSJER

Belships ASA har idag l?nt ut 50.000 av selskapets egne aksjer til
ABG Sundal Collier Norge ASA (ASC) i forbindelse med ASC sin rolle
som likviditetsgarantist for selskapets aksjer p? Oslo B?rs.

Source: Millistream / Hug

Similar Posts