DK

Bestyrelsen vedtager handleplan for opf?lgning p? Penkowa-sag

Realdania har i dag afholdt sit ordin?re repr?sentantskabsm?de. P? m?det godkendte repr?sentantskabet ?rsrapport 2010.
Valg til bestyrelsen
Repr?sentantskabet valgte f?lgende medlemmer for en 4-?rig periode:

– Gunde Odgaard (nyvalg)
– Niels Roth, som sagkyndigt medlem (genvalg)
– Majken Schultz (genvalg)

Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig efter repr?sentantskabsm?det med Jesper Nyg?rd som formand og Carsten With Thygesen som n?stformand.

Similar Posts